LIÊN HỆ

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Bắc Ninh

Địa chỉ: 25 Thiên Đức - Vệ An - Tp. Bắc Ninh

Điện thoại: (0241) 3815.567/ 3825930

Email: [email protected]

Website: http://vhntbacninh.edu.vn

www.vhntbacninh.edu.vn
Cám ơn ý kiến của bạn!
Captcha Image