Đào tạo

Nghiên cứu khoa học


Nhà trường đã hoàn thiện việc biên soạn giáo trình giảng dạy hát dân ca Quan họ, Quan họ đối đáp, Lý thuyêt Quan họ bâc TCCN, hệ chính quy 03 năm của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh :

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, nhà trường đã biên soạn tài liệu dạy hát dân ca Quan họ Bắc Ninh trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể: Đã biên soạn xong nội dung 03 cuốn :

                             + Cho Tiểu học.

                             + Cho Trung học cơ sở

                             + Cho Trung học phổ thông.

Tài liệu đã được Hội đồng thẩm định và đưa vào giảng dạy bắt đầu từ năm học 2011 -2012

Năm 2013, nhà trường tiếp tục triển khai kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ TCCN đối với các môn học như: Lịch sử Âm nhạc, Ký, xướng âm, Nhạc lý, Bố cục, Trang trí, Hát dân ca …