Đào tạo

Quy mô ngành nghề đào tạo


Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của trường, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đề xuất, Nhà trường  được phép đào tạo ở  2 bậc: Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề với các hệ đào tạo đa dạng:  chính quy, tại chức, liên thông gồm các ngành sau :

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

- Hệ 3 năm (Đối với học sinh tốt nghiệp THCS).

+ Nghệ thuật biểu diễn Dân ca Quan họ

+ Thanh nhạc      

+ Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

+ Organ

+ Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

+ Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

+ Văn hoá, văn nghệ quần chúng

+ Thiết kế đồ hoạ

+ Hội hoạ

- Hệ 2 năm (Đối với học sinh tốt nghiệp THPT).

+ Thư viện 

+ Bảo tàng

+ Xuất bản

+ Quản lý văn hoá

+ Hướng dẫn Du lịch

+ Sư phạm Mỹ thuật

+ Sư phạm Âm nhạc

 

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Thời gian đào tạo từ  2 đến 12 tháng (theo nhu cầu của người học)

+ Nghiệp vụ: buồng, bàn, bar (3 tháng, 12 tháng)

+ Kĩ thuật nấu ăn (4 tháng, 5 tháng)

+ Kĩ thuật cắt tỉa hoa, trang trí bàn tiệc và nữ công gia chánh (2 tháng)

+ Kĩ thuật giao tiếp (2 tháng)

+ Hướng dẫn du lịch (2 tháng, 4 tháng, 6 tháng)

+ Tiếng Anh,  tiếng Trung du lịch ( 3 tháng)

+ Tin học (A, B và tin học ứng dụng)

+ Anh văn, Trung văn (chứng chỉ A, B, C)

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG

+ Hát dân ca Quan họ Bắc Ninh cho các đối tượng

+ Thanh nhạc

+ Nhạc cụ truyền thống: Tam thập lục, Nhị, Sáo, Trống, Kèn, Thập lục…

+ Nhạc cụ phương tây: Organ. Guitare, Piano….

+ Vũ quốc tế

+ Múa

+ Hội họa

+ Thiết kế đồ họa

+ Mỹ thuật ứng dụng

          …………………………………………………