Các phòng, khoa, đơn vị

Trung tâm Thực hành biểu diễn


Chi tiết liên hệ: Trung tâm Thực hành biểu diễn .   

Số 25 đường Thiên Đức, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh

Số Điện Thoại : 0241.3.824.119; DĐ 0913.451.118

  

TT

Thông tin hồ sơ

Chức vụ

 

01

Cô giáo, NSND Nguyễn Thúy Hường

Trình độ: Đại học

Nguyên quán: Quế Võ, Bắc Ninh

Giám đốc

 

02

Thầy giáo, NS Nguyễn Tiến Cương

Trình độ: Trung cấp

Nguyên quán: Tiên Du, Bắc Ninh

Phó Giám đốc

 

03

Bà Lê Thị Thanh Nhàn

Trình độ: Đại học

Nguyên quán: Từ Sơn, Bắc Ninh

Hợp đồng kế toán, HC

 

04

Ông Nguyễn Sỹ Nam

Trình độ: Đại học

Nguyên quán: Gia Bình, Bắc Ninh

Nhân viên ÂT, AS

 

05

Ông Nguyễn Xuân Thưởng

Trình độ: Trung cấp

Nguyên quán: Gia Bình, Bắc Ninh

 

06

Bà Nguyễn Minh Hiền

Trình độ: Trung cấp

Nguyên quán: Việt Yên, Bắc Giang

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(Đang cập nhật)