Tập huấn nghiệp vụ thuyết minh du lịch theo tiêu chuẩn VTOS


Trong 5 ngày, các học viên được trang bị các kiến thức xoay quanh 7 chuyên đề: Tổng quan về hướng dẫn du lịch, hướng dẫn viên du lịch và các hoạt động hướng dẫn du lịch; Quy trình hướng dẫn du lịch; Chuẩn bị và hoàn thiện bài thuyết minh du lịch; Phương pháp và kỹ năng thuyết trình; Chuẩn bị bài thuyết minh du lịch và tổ chức loại hình du lịch chuyên biệt; Xử lý các vấn đề và tình huống khẩn cấp trong chuyến đi; Áp dụng các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm.

Tiêu chuẩn VTOS được các chuyên gia quốc tế và Việt Nam xây dựng, đã áp dụng rộng rãi trong việc đào tạo nhân viên tại doanh nghiệp, trong giảng dạy sinh viên tại các trường du lịch.


trung-tam-thuc-hanh-bieu-dien

Trung tâm Thực hành biểu diễn

Trung tâm biểu diễn thực hành Số 25 đường Thiên Đức, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh. Phụ trách Trung tâm: Cô giáo NSND Nguyễn Thúy Hường

View more
xuong-my-thuat-thuc-hanh

Xưởng Mỹ thuật thực hành

Xưởng Mỹ thuật thực hành. Số 25 đường Thiên Đức, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh. Phụ trách Trung tâm: Thầy giáo, ThS, Họa sỹ Lưu Quang Lâm.

View more
khoa-dan-ca-quan-ho-bac-ninh

Khoa Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Là một đơn vị chuyên môn có chức năng tổ chức, điều hành, thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập các môn học thuộc các loại hình dân ca...

View more
khoa-my-thuat

Khoa Mỹ thuật

Là một đơn vị chuyên môn có chức năng tổ chức, điều hành, thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập các môn học thuộc ngành Hội họa...

View more
khoa-am-nhac

Khoa Âm nhạc

Là một đơn vị chuyên môn có chức năng tổ chức, điều hành, thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập các môn học thanh nhạc, nhạc cụ dân tộc...

View more
khoa-nghiep-vu-van-hoa-du-lich

Khoa Nghiệp vụ Văn hóa Du lịch

Là một đơn vị chuyên môn có chức năng tổ chức, điều hành, thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập các môn học về lĩnh vực du lịch, văn hóa du lịch...

View more