Thư ngỏ của Hiệu trưởng


Chào mừng các bạn đã đến với miền quê Quan họ và thăm Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh!

      Bắc Ninh là một vùng đất có truyền thống văn hoá lâu đời và là cái nôi của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo như: hát Dân ca Quan họ, Ca trù, Tuồng, Chèo, Trống quân, dòng nghệ thuật tạo hình Tranh dân gian Đông Hồ, gốm Luy Lâu, Phù Lãng...trong đó Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Ca trù đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghề làm Tranh dân gian Đông Hồ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

      Để bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của quê hương đồng thời đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển sự nghiệp văn hóa của tỉnh, ngay sau khi tái lập, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có chủ trương thành lập cơ sở giáo dục chuyên nghiệp công lập về văn hóa, nghệ thuật. Ngày 01/7/1998, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 39/1998/QĐ-UB, về việc thành lập Trường Trung học Văn hóa, Nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa-Thông tin. Để phù hợp với xu thế phát triển chung, ngày 27/9/2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 1186/QĐ-UBND, về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Bắc Ninh thành Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh đã trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng uy tín về năng khiếu văn hoá nghệ thuật; nguồn nhân lực ở trình độ Trung cấp và trình độ thấp hơn về lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và du lịch; nghiên cứu, ứng dựng khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển văn hoá, nghệ thuật, du lịch; phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Gần 3000 học sinh tốt nghiệp từ nhà trường đã trở thành cán bộ quản lý, diễn viên, nhạc công, tuyên truyền viên, giáo viên dạy hát, dạy nhạc, dạy họa, hạt nhân văn hóa, nghệ thuật trong các đơn vị văn hóa, nghệ thuật, các trường THCS, tiểu học, các địa phương trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận đóng góp quan trọng cho sự nghiệp văn hóa của tỉnh Bắc Ninh. Hiện tại, Nhà trường có 04 khoa chuyên môn (Âm nhạc, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Mỹ Thuật, Nghiệp vụ Văn hóa Du lich) và 02 phòng chức năng (Phòng TCHCQT, Phòng Đào tạo và Công tác học sinh), 03 đơn vị sự nghiệp phục vụ sự nghiệp đào tạo (Trung tâm thực hành biểu diễn, Xưởng Mỹ thuật thực hành, Bộ phận Thông tin Thư viện) với đội ngũ 35 cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên, trong đó có 04 thạc sỹ, 01 đang học cao học, 16 cử nhân, 01 nghệ sỹ Nhân dân, 02 nghệ sỹ ưu tú. Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh đã và đang đào tạo 16 chuyên ngành, trong đó âm nhạc 08 chuyên ngành, mỹ thuật 03 chuyên ngành, văn hóa du lịch 05 chuyên ngành. Ngoài ra nhà trường đã và đang liên kết với các trường đại học mở các lớp liên kết đào tạo trình độ cử nhân, cử nhân cao đẳng, theo hình thức vừa làm, vừa học, liên thông từ  trung cấp lên đại học.

      Sứ mạng của Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh là đào tạo tài năng văn hóa, nghệ thuật; nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ thấp hơn trung cấp và tiến tới đào tạo trình độ cao đẳng về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch; thực hiện nghiên cứu khoa học góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, khu vực và hội nhập quốc tế.

      Mục tiêu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới là từng bước phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường cao đẳng đặc thù, đào tạo văn hóa, nghệ thuật và du lịch; đào tạo tài năng văn hóa, nghệ thuật; trung tâm đào tạo, truyền dạy dân ca Quan họ có uy tín trong tỉnh và cả nước; không ngừng mở rộng và hợp tác với các trường đại học có uy tín mở các lớp liên kết, liên thông từ trung cấp lên đại học; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học về văn hóa, nghệ thuật và du lịch.

       Để có được những kết quả trên, ngoài sự cố gắng nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh Nhà trường, Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh đã thường xuyên nhận được sự quan tâm và giúp đỡ có hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Vụ Đào tạo (Bộ VH,TT&DL), Vụ giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT), lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Sở VH,TT&DL, Sở GD&ĐT Bắc Ninh, các sở, ban, ngành trong tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương, phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đóng trên đại bàn tỉnh, các trường Trung cấp VHNT&DL toàn quốc, các nhà khoa học, các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh… Chúng tôi trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, các cơ quan, của bạn bè trong tỉnh và ngoài tỉnh.

       Tự hào với truyền thống vẻ vang của Nhà trường, thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh hôm nay quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, sứ mạng của mình nhằm viết tiếp những trang vàng lịch sử truyền thống của Nhà trường, xứng đáng với niềm tin của toàn xã hội.

       Thay mặt cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường, tôi xin gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe và thành đạt./.

 

 ThS. Nguyễn Văn Cương

  Hiệu trưởng Trường Trung cấp VHNT&DL Bắc Ninh