Cơ cấu tổ chức


Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 

 

 • Hệ thống tổ chức, bộ máy .

  Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh gồm :

            Hội đồng nhà trường.

            Ban Giám hiệu.

                                         - Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng

            Các Hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng thành lập.

                                        - Hội đồng Khoa học và Đào tạo,

                                        - Hội đồng Thi đua - Khen thưởng,

                                        - Hội đồng thi tốt nghiệp, tuyển sinh - Tuyển dụng.

            Các phòng chức năng.

                                        - Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị

                                        - Phòng Đào tạo & Công tác học sinh

             Các khoa chuyên môn.

                                        - Khoa Âm nhạc

                                        - Khoa Mỹ thuật

                                        - Khoa Dân ca Quan họ Bắc Ninh

                                         - Khoa Nghiệp vụ Văn hoá, Du lịch

            Các tổ chức Chính trị - xã hội.

  - Chi bộ Đảng

  - Công đoàn cơ sở thành viên

  - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường  

            Các cơ sở dịch vụ và phục vụ sự nghiệp đào tạo.

  - Trung tâm Thực hành  Biểu diễn;

  - Xưởng Mỹ thuật thực nghiệm;

  - Bộ phận Thông tin Thư viện.

 • Ban Chi ủy nhà trường (Nhiệm kỳ 2015 – 2017).

+ Bí thư

Đồng chí: Nguyễn Văn Cương

+ Phó bí thư

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng

+ Chi ủy viên

Đồng chí: Nguyễn Duy Khánh

 • BCH Công đoàn CSTV nhà trường (Nhiệm kỳ 2012 – 2017).

+ Chủ tịch công đoàn.

Đồng chí: Nguyễn Kim Anh

+ Phó chủ tịch.

Đồng chí: Quách Đăng Minh

+ Các ủy viên:

Đồng chí: Hoàng Thị Xuân,

Đồng chí: Hà Thị Huyền,

Đồng chí: Nguyễn Thúy Hường.

- Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM nhà trường (Nhiệm kỳ 2014 – 2017).

+ Bí thư

Đồng chí: Nguyễn Duy Khánh

+ Phó bí thư

Đồng chí: Nguyễn Trọng Minh

+ Ủy viên BTV

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Linh